Brødrene Classen

Den 31. august kl. 19-21 kommer historiker og forfatter John Erichsen og fortæller om brd. Classen.

John Erichsen, som er cand.mag i historie og kunsthistorie, vil  tegne et portræt af Oplysningstidens førende borgerskab og vejene til rigdom, magt og udødelighed. Hovedpersonen er den udadvendte, karismatiske norskfødte Johan Frederik Classen (1725-92), der i København indleder en karriere som industri-entreprenør og grundlægger Frederiksværk som Danmarks første fabriksby.

Han producerede krudt og kanoner, blev storgodsejer både i Nordsjælland og på Falster, var storaktionær og drev international handel med skibe, der sejlede til Vestindien, altsammen som led i et storstilet økonomisk samspil.

Af herregårdene er Corselitze på Falster bedst kendt, men her drev han også hovedgården Carlsfelt, og i Nordsjælland oprettede han hovedgårdene Arresødal og Grønnessegaard.

Den 13-år yngre broder, Peter Hersleb Classen (1738-1825), var en helt anden type: Mere stilfærdig, intellektuel, men skrøbelig og nærtagende. Han gik embedsvejen, giftede sig rigt – og indgik også i broderens forretningsimperium. Da Peter Hersleb i 1784 bosatte sig i Paris, skiltes deres veje.

Arrangementet er et samarbejde mellem RAMhuset og Gribskov Folkeuniversitet, og billetter á 80 kroner kan købes via NemTilmeld. Såfremt der er ledige pladser, er det muligt at betale kontant ved indgangen.