Husregler i RAMhuset

Overordnet princip:
Den ansvarlige sikrer, at lokaler afleveres i samme stand – eller bedre - som man kom til.

1.    Booking af lokaler: Se regler for booking.

2.    Lokaleudlån, nøgler mm.: Se regler for nøglebrikker.

3.    Benyttelse af de lånte lokaler sker som udgangspunkt med den indretning, som lokalet forefindes med. Hvis der er brug for ændringer, må dette aftales med lokalebookerne eller formanden.

4.    Afgrænsning af lokalebrug:
Alle de lokaler, man ønsker at benytte til et arrangement, skal være booket på forhånd. Dette gælder også køkken, som evt. bruges til det planlagte arrangement.

5.    I alle rum i RAMhuset og BLOK 4 er der installeret røgalarmer, derfor ingen tændte stearinglys, rygning eller anden form for udvikling af røg eller støv.

Udløser man røgalarmen, koster det ca. kr. 7000,00 som du vil blive opkrævet af kommunen.

6.    BRANDDØREN ved det brune køkken SKAL ALTID være lukket.

8.    Eventuelle store sække med affald kommes i container bag huset.