Naturskolen

Vi er selv en del af naturens store puslespil. Lad os sammen finde brikkerne og sætte dem sammen.

Nordsjællands Naturskole blev i 1982 oprettet som en selvejende institution med det formål, at være platform for nysgerrighed, leg, læring og dannelse i og med naturen under mottoet NATUR-KULTUR-MENNESKE.

Vi arbejder med emner som "Naturen som værested og værksted", "Jordens geologiske, geografiske og klimatiske historie", "Økosystemernes dyr og planter", "Miljøpåvirkninger og -tilpasninger".

Naturvejleder Niels Henriksen er tilknyttet Naturskolen. Han kan bestilles via mail eller telefon med oplysning om emne og deltageres alder.

Læs mere på Naturskolens hjemmeside