Generalforsamling 2021

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00 er der ordinær generalforsamling i kantinen på Ramløse Skole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
 7. Valg af formand (på valg i lige år)
  1. Lars Hybel er ikke på valg
 8. Valg af kasserer (på valg i ulige år)
  1. Fleming Colstrup er på valg og modtager genvalg
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 - 5), halvdelen i ulige år og anden halvdel i lige år
  1. John Bamberger (næstformand) er på valg og modtager genvalg
  2. Niels Henriksen (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
  3. Ulla Larsen (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
  4. Thomas Nørregaard (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
  5. Steen Grenbom (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  1. Bente Arentoft Nielsen er på valg og modtager genvalg
  2. Gudmund Nielsen er på valg og modtager genvalg
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
  1. Ruth Nielsen (revisor) er på valg og modtager genvalg
  2. Villy Nielsen (revisorsuppleant) er på valg og modtager genvalg
 12. Eventuelt

 Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 sendes til formanden (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 2 uger inden generalforsamlingen. Det vil sige inden den 25. maj.

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, har stemmeret.