Med mennesket i centrum

Onsdagene 14. og 21. april kl. 19.00-20.00 er emnet Italiensk renæssance.

Italien er på mange måder centralt placeret. Geografisk i forhold til Middelhavet. Som centrum for udviklingen af Romerriget. Og som centrum for udviklingen af renæssancen i 1400-tallet. Renæssancen, som ophøjede mennesket til al tings centrum, og hvor bl.a. Leonardo da Vinci, Michelangelo og Brunelleschi levede og satte deres præg på kunst, arkitektur og videnskab.

Det er denne periode, foredraget handler om. Med fokus på malerkunsten, hvor mennesket netop kom i centrum. Og hvor et andet markant fænomen opstod - centralperspektivet, der handler om at skabe dybdevirkning i billedet.

Over 2 aftener vil Lars Hybel fortælle om perioden og livet i renæssancen, og vise eksempler på udviklingen af centralperspektivet, der kom til at danne skole for de efterfølgende 500 års malerkunst. Med mennesket i centrum.

Foredragene, som er gratis, livestreames - uden deltagelse i caféen.

Link til live stream af 1. del, onsdag den 14. april kl. 19.00: https://youtu.be/FMcIoYskVQA

Link til live stream af 2. del, onsdag den 21. april kl. 19.00: https://youtu.be/7KyUYr6yHAs