Generalforsamling

Grundet COVID-19 har vi  valgt at flytte RAMhusets generalforsamling til onsdag den 10. juni kl. 19-21.

Dagorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
 7. Valg af formand (på valg i lige år)
  • Lars Hybel er på valg og modtager genvalg
 8. Valg af kasserer (på valg i ulige år)
  • Fleming Colstrup er ikke på valg
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 - 5), halvdelen i ulige år og anden halvdel i lige år
  • John Bamberger (næstformand) er ikke på valg
  • Niels Henriksen (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
  • Ulla Larsen (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
  • Thomas Nørregaard (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
  • Steen Grenbom (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  • Bente Arentoft Nielsen er på valg og modtager genvalg
  • Gudmund Nielsen er på valg og modtager genvalg
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
  • Ruth Nielsen (revisor) er på valg og modtager genvalg
  • Villy Nielsen (revisorsuppleant) er på valg og modtager genvalg
 12. Eventuelt

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, har stemmeret.