Versaillesfreden

Tirsdag den 28. januar kl. 19-21 tager vi hul på markeringen af 100-året for genforeningen.

I 2020 er det nemlig 100-året for genforeningen i Sønderjylland. Det er en begivenhed, der bliver markeret over hele landet. Og det er de helt store sejl, der er sat i den anledning. I RAMhuset holder vi os heller ikke tilbage. Vi markerer 100-året med hele 3 arrangementer, hvoraf 2 af dem sker i samarbejde med Folkeuniversitetet og Genforeningen 2020.

Det første arrangement er netop sådan et samarbejde. Vi har fået Karl Chr. Lammers, lektor emeritus ved KU, til at komme og fortælle om Versailles-traktaten. Det var Versailles-traktaten og principperne om den nationale selvbestemmelsesret, der åbnede for at der kunne afholdes afstemning om Slesvigs fremtidige tilhørsforhold i 1920 - og den efterfølgende genforening af Nordslesvig med Danmark.

Versaillesfreden var egentlig baseret på princippet om folkenes selvbestemmelsesret. I praksis blev den dog udmøntet forskelligt, ikke mindst til ugunst for tyskerne. Og dermed skabte Versaillesfreden grundlaget for et forsøg på revanche – som så katastrofalt kom til udtryk med 2. verdenskrig.

Foredraget er en del af en forskerturné om genforeningen og er sponseret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det er derfor gratis at deltage. På grund af den begrænsede plads, vil vi dog gerne vide hvor mange der kommer. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig via Gribskov Folkeuniversitet på https://gribskovfu.nemtilmeld.dk/ senest 27. januar kl. 18.00.