Generalforsamling 2022

Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.00-21.00 holder vi ordinær generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen RAMhuset i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4.    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5.    Indkomne forslag
6.    Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
7.    Valg af formand (på valg i lige år)
     a.    Lars Hybel er på valg og modtager genvalg
8.    Valg af kasserer (på valg i ulige år)
     a.    Fleming Colstrup er ikke på valg
9.    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 - 5), halvdelen i ulige år og anden halvdel i lige år
     a.    John Bamberger (næstformand) er ikke på valg
     b.    Niels Henriksen (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
     c.    Ulla Larsen (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
     d.    Thomas Nørregaard (bestyrelsesmedlem) er udtrådt af bestyrelsen
     e.    I stedet foreslås skoleleder Marianne Manicus, som modtager valg
     f.    Steen Grenbom (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
10.    Valg af 2 suppleanter for 1 år
     a.    Bente Arentoft Nielsen er på valg og modtager genvalg
     b.    Gudmund Nielsen er på valg og modtager ikke genvalg
     c.    I stedet foreslås Jørgen Rosdahl, som modtager valg
11.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
     a.    Ruth Nielsen (revisor) er på valg og modtager genvalg
     b.    Villy Nielsen (revisorsuppleant) er på valg og modtager genvalg
12.    Eventuelt
 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 sendes til formanden (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 2 uger inden generalforsamlingen. Det vil sige inden den 1. juni.