Nyhedsbrev #14

Julemarked
Søndag den 8. december kl. 14.00-16.30
Vi gentager succesen fra sidste år og holder julemarked. Der vil igen være salg af kreativt håndarbejde og loppemarked. Siden sidst er Kunstværkstederne Møllestien rykket ind i RAMhuset. De vil præsentere nogle af deres kunstværker i form af grafik og malerier. I caféen vil der være salg af gløgg og æbleskiver, ligesom Villy Nielsen vil spille op til fællessang. Derefter vil trioen Saltrup Overdrev tage over og sørge for underholdningen. Glæd jer til at at komme i julehumør i RAMhuset.

Versaillesfreden og den nationale selvbestemmelsesret
Tirsdag den 28. januar kl. 19-21
I 2020 er det 100-året for genforeningen i Sønderjylland. Det er en begivenhed der i stor stil bliver fejret over hele landet. I RAMhuset holder vi os heller ikke tilbage. Vi markerer 100-året med hele 3 arrangementer, hvoraf 2 af dem sker i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Det 1. arrangement er netop et samarbejde med Folkeuniversitetet, som har fået Karl Chr. Lammers, lektor emeritus ved KU, til at komme og fortælle om Versailles-traktaten. Det var Versailles-traktaten og principperne om den nationale selvbestemmelsesret, der åbnede for at der kunne holdes afstemning om Slesvigs fremtidige tilhørsforhold i 1920 - og den efterfølgende genforening af Nordslesvig med Danmark.

Versaillesfreden, som afsluttede 1. verdenskrig, var egentlig baseret på princippet om folkenes selvbestemmelsesret. I praksis blev den dog udmøntet forskelligt, ikke mindst til ugunst for tyskerne. Dermed skabte Versaillesfreden grundlaget for et forsøg på revanche - som så katastrofalt kom til udtryk med 2. verdenskrig.

Foredraget er en del af en forskerturné og er sponseret af A.P.Møller Fonden. Det er derfor gratis at deltage. På grund af den begrænsede plads, vil vi dog gerne vide, hvor mange der kommer. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig via Gribskov Folkeuniversitet på https://gribskovfu.nemtilmeld.dk senest 28. januar kl. 18.00.

Vandskade
Igennem sensommeren og efteråret har vi desværre haft vand i kælderen. Det hænger sammen med de kraftige regnskyl, vi har oplevet. Kommunen har efterfølgende fjernet vandet, som heldigvis kun var overfladevand, og sat affugtere op. Til alt held havde vi ikke effekter af stor værdi stående. Men fugten kunne i en periode registreres i entréen i stueplanet og har givet anledning til frygt for skimmelsvamp. Kommunen har sammen med fagfolk taget bestik af situationen, og den skakt, hvor vandet kom ind, er nu muret til. Vi håber på den baggrund at slippe for tilsvarende situationer i fremtiden. Vi har desværre ikke kunnet komme igennem med at få foretaget en test for skimmelsvamp.

Parkeringsforhold
Gennem de seneste par år har vi været i dialog med kommunen vedrørende kørsel og parkering via Gammel Præstevej. Skiltningen tillader kun privat og arbejdsrelateret kørsel. Vi har ved flere lejligheder gjort opmærksom på behovet for tilkørsel og parkering for især vores dårligt gående brugere. Indtil videre uden held. Der er dog stadig håb om, at vi kan få tilladelse til færdsel med handikapkøretøjer.

Skolegården har tidligere været en mulighed, når der var tale om transport af tunge ting eller parkering med handikapkøretøjer. Efter at gården har fået malet opgave/legefelter, er det ikke længere hensigtsmæssigt at bruge den. Og for at forhindre lastbiler med ærinde til skolen i at køre ind, er der blevet sat en stolpe op. I særlige tilfælde kan denne dog fjernes. Dette skal aftales med pedellen. Vi arbejder videre for at finde en forsvarlig løsning på parkering og afsætning. Indtil videre skal al parkering foregå på den store parkeringsplads ved hovedvejen.

Scenelys
Caféen har nu fået monteret scenelys. Det blev indviet ved efterårets rock/blueskoncert den 12. november med vores lokale band, som optrådte i farvet lys. Scenelyset kan dog også anvendes til mere diskrete formål i forbindelse med foredragsholdere.

Åben bogcafé
Vi skal minde om, at der er mange rigtig gode bøger i alle genrer i vores bogcafé, som holder åbent den første lørdag i hver måned kl. 10-13. Man kan også altid låne en bog om torsdagen, når Husfliden mødes kl. 14 til ca. 19. Det er papirløse udlån, som bl.a. betyder at man kan beholde bogen så længe man lyster.

Fornyelse af kontingent
Det er snart tid til at forny sit medlemskab for 2020. Betal 100 kr. via MobilePay 38006 eller overfør 100 kr. til reg. nr. 9570 kontonr. 11900151. Skriv navn og mailadresse i beskedfeltet.

Forslag modtages
Hvis I har forslag til foredragsholdere eller idéer til aktiviteter, vil vi meget gerne høre fra jer.

God jul
RAMhuset ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.