Nyhedsbrev #11

Bliv klogere på EU, se hvad man fandt under udgravningerne sidste år, lær om sygdommen demens, kom og prøv at tegne croquis. Læs om dette - og hvad der er sket i RAMhuset i år.

GENERALFORSAMLING
Den 18. marts blev RAMhusets ordinære generalforsamling afholdt. Bestyrelsen er nu udvidet med et medlem, nemlig Steen Grenbom fra Kunstværkstederne. Nyvalgt er også Gudmund Nielsen som suppleant. Bestyrelsen består i øvrigt af Lars Hybel (formand), Fleming Colstrup (kasserer), John Bamberger (næstformand), Ulla Larsen (bestyrelsesmedlem), Niels Henriksen (bestyrelsesmedlem), Thomas Nørregaard (bestyrelsesmedlem) og Bente Arentoft Nielsen (suppleant). Som dirigent styrede Jørgen Rosdahl slagets gang, inklusiv en spændende afsluttende debat om foreningslivet i Ramløse.

BYGNINGSANSVARLIG
Undervejs i samarbejdet med kommunen omkring indhusningen af Kunstværkstederne talte vi med Christopher Olczyk Petersen, der nu er vores kontakt med ansvar for kommunens bygninger, herunder RAMhuset. Han er blevet gjort opmærksom på de dele af huset, der trænger til vedligeholdelse og har lovet, at der vil blive sat håndværkere på.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Den 16. januar var temaet skovdrift gennem de sidste 25 år. Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland fortalte med udgangspunkt i biodiversitet om de mange skovtyper og regulativer, som driften af statsskovene er omfattet af. Og om at vi gået fra produktionsskov til mere friluftsliv og mere natur. Spørgelysten var stor blandt de 30 deltagere, hvoraf flere kom fra Tisvilde.

3 tirsdage i januar og februar havde Kunstværkstederne deres første arrangementer i Ramhuset. Det drejede sig om croquis, tegning efter levende model. Der var adgang for alle, man skulle blot medbringe papir, blyant og en flad halvtredser.

Den 5. februar var tiden skruet tilbage til 70'erne da Fleming Colstrup fortalte om dengang han boede i Christiania. Med udgangspunkt i klip fra en dokumentarfilm, han havde været med til at producere, fortalte han om forvandlingen fra kasserne til fristad. Om livet, aktiviteterne og problemerne - med et kort strejftog til nutidens Christiania.

Den 13. februar var vi endnu længere tilbage i tiden, nærmere bestemt 1940, hvor den engelske komponist Gordon Jacob skrev sin klarinetkvintet. Stykket blev fremført af amatørmusikerne Hans Christian Nielsen med strygere. Undervejs fortalte de om komponisten, tiden hvor stykket blev komponeret (2. verdenskrig) og selve musikken, som var ret krævende.

Den 4. marts fortalte Kim Søholt Larsen og Vibeke Boldsen om bier og blomster - og om hvordan man kommer i gang som biavler. Vi fik et fint indblik i biernes sociale liv, som i høj grad er styret af dufte - og hårdt arbejde, ligesom der blev givet informationer om, hvad det kræver for at starte en honningproduktion. Til stede var flere biavlere, som afslørede at man ser meget forskelligt på, hvad "rigtig" biavl handler om.

Den 27. marts fortalte Jørn Peter Lærkesen på underholdende vis anekdoter fra sine mange år bag katederet i folkeskolen. Fra sin opvækst på Bornholm, gennem sin uddannelse som lærer, til sine år på Realskolen i Helsinge og på Hillerødsholmskolen i Hillerød. Et lærerjob, som har været et ”kald” i ordets bedste mening og som har trukket på hans mange kreative evner.

KUNSTVÆRKSTEDERNE
Efter en del overvejelser er der nu fundet en lokalemæssig løsning på Kunstværkstedernes placering i RAMhuset og Blok 4. Det bliver grafikerne, som får lokaler i RAMhuset, nemlig i Palettens og Naturskolens tidligere lokaler.

Naturskolen flytter i stedet ovenpå i sundhedsplejerskens gamle lokale, og Paletten flytter til mødelokalet på 1. sal, hvor der er bedre dagslys og etableret en udslagsvask. Når Paletten ikke bruger rummet, kan det stadig bookes til andre formål.

Kunstværkstedernes malende og tegnende kunstnere vil sammen med keramikerne få lokaler i Blok 4. Vi er i bestyrelsen glade for, at de involverede har vist stor forståelse for ændringerne.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

BLIV KLOGERE PÅ EU
Den 23. april kl. 17-19 vil Claus Larsen-Jensen, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet (S), komme og fortælle om hvem i EU der bestemmer hvad og hvordan. Anledningen er, at der den 26. maj er valg til Europa-Parlamentet. Derfor inviterer Socialdemokraterne i Gribskov til offentligt møde i RAMhuset. Claus Larsen-Jensen vil desuden besvare spørgsmål om emner relateret til EU. Da der maksimalt er plads til 50 personer i caféen, vil deltagelse blive efter først-til-mølle-princippet.

UDGRAVNINGER
Den 7. maj kl. 19-21 kommer museumsinspektør Thomas Jørgensen og fortæller om udgravningerne omkring Søfryd i Ramløse. Sommer og efterår 2018 har Museum Nordsjælland gravet i området, hvor der er planlagt bebyggelse. Thomas har stået for udgravningerne og vil til foredraget medbringe nogle af de ting fra Bronze- og Jernalder man har fundet.

Tilmelding kan ske ved at indbetale 30 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) via MobilePay 38006 eller overføre pengene til reg. 9570 kontonr. 11900151. Indbetalingen mærkes ”udgravninger + dit navn”. Der kan også betales kontant ved indgangen.

CROQUIS TEGNING
Den 7., 14. og 21. maj gentager Kunstværkstederne succesen med tegning efter levende model, croquis. Det foregår klokken 19.00 alle 3 dage, og koster 50 kr. at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig, man medbringer blot papir og blyanter. Alle er velkomne.

ARBEJDSDAG
Lørdag den 11. maj kl. 10-15 inviterer vi  vores medlemmer til at trække i arbejdstøjet og bruge et par timer til at få shinet RAMhuset op. Vi serverer kaffe og morgenbrød inden vi fordeler opgaverne.

DEMENS
Tirsdag den 21. maj kl. 19-21 er der fokus på sygdommen demens. Det sker gennem undervisning af RAMhusets foreningsmedlemmer. Demensvenligt Nordsjælland, som er et projekt under Gribskov Kommune, beskriver det således:

Mange mennesker rammes af demens, en sygdom hvor ensomheden ofte følger med. Dette ønsker vi at modvirke ved at undervise om demens. I løbet af undervisningen får I nogle virksomme værktøjer, så I er klædt på, hvis en fra jeres fællesskab får en demenssygdom. I vil blandt andet blive præsenteret for fakta og viden om demenssygdommene, livet med demens og hvordan man kan gøre en forskel - samt gode råd til samtale og kommunikation.

Vi skal understrege, at dette udelukkende er et tilbud til medlemmer af Foreningen RAMhuset.

FOTO WORKSHOP
Foto Workshoppen bliver nu udvidet med medlemmer fra Kunstværkstederne, som også er glade for fotografiet. Næste workshop er den 24. april kl. 19. Emnet er ”hverdag” og andre interesserede medlemmer er også velkomne. Deltagerne kan denne aften medbringe 5 billeder (USB stick eller smart phone), som man synes karakteriserer noget af ens hverdag. Der er ingen krav til udstyret, mobiltelefonen kan sagtens bruges. Der er endvidere aftalt en ”foto safari” til Hundested Havn den 12. maj kl. 11.00. Skriv til Fleming Colstrup på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for flere detaljer.

KORTSPIL
Kortspillerne holder sommerferie og starter op igen den 30. september. Herefter mødes man hver mandag i lige uger kl. 14-17. Der er stadig ledige pladser ved spillebordene. Kontakt Ruth på 23 11 79 27 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal vi minde om, at dit medlemskab skal fornyes. Betal 100,- via MobilePay 38006 eller overfør 100,- til reg. nr. 9570 konto 11900151. Skriv navn og mailadresse i beskedfeltet.